ગુજરાતી ન્યૂઝ
મીડિયાના સંચાલકો...

આપના ગુજરાતી ન્યૂઝ દૈનિક, સાપ્તાહિક, પખવાડિક, માસિક... અથવા ન્યૂઝ ચેનલ, ન્યૂઝ વેબસાઈટ ન્યૂઝ મીડિયા [પ્રિન્ટ-ઈલેકટ્રોનીકસ]ની માહિતી આ પેઈજ પર પ્રદર્શિત કરવા માગતા
હોય તો મોબાઈલ નંબર
+91 9427963326

સંપર્ક કરો.

 

 
 
 
 

ગુજરાતી e ન્યૂઝ પેપર-મેગેઝીન - વેબસાઈટ

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

6

60secondsnow

 

 

A

atthistime

abpasmita

abhiyaan

 

aarpar

annnews

aapnikhabar

 

aankhodekhinews

avadhtimes

aagmandaily.wahgujarati

 

amreliexpress

   
 

B

boldsky

bbc

gujaratdarshanyatra.wahgujarati

 

 
 

C

http://charotarnoavaj.com/

chitralekha

 

challenger

connectgujarat

 

   
 

D

dhabkar

divyasarjan.wahgujarati

 

E

economictimes

eaglenews

 

 

G

gujarattoday

gujaratguardian

 

gujarattimes

gujaratmitra

 

ddgirnar

gujaratnewslive

gujaratdarpan

 

iamgujarat

tv92gujarat

newsgondal

 

gajaratcrimebulletin

gujratkhabar

gizbot

 

jayantjoshi.wahgujarati

gujaratisamaj.wahgujarati

gandhinagarmetronews

 

 

 
 

H

haamegujarati

hindustanidarbar

 

I

instanews24x7

indiaplusnetwork

 
 

J

janmabhoomi

jentilal

journoviews

 

janfariyad

jungegujarat

 
 

K

kutchuday

kutchmitradaily

krushivigyan

 

khabarchhe

khabarpatri

 

kavijagat

kalolnews

 

krantisamay

karnavatinewsmedia

 

L

loksansar

lokmijaj

lifeberrys

 

lokpravrutti.wahgujarati

 

lifecarenews

 

livecrimenews

   
 

M

meranews

gujaratimidday

bombaysamachar

 

morbiupdate

muslimsandesh

mantavyanews

 

mijaaj

morningnewsfocus

mojegujarat

 

manavhit.wahgujarati

   
 
 

N

 

navgujaratsamay

nayapadkar

news18

 

newslinesidhasamachar

nobat

namastegujarat

 

nirmalmetro

navneetsamarpan

 

   
 
 

O

 

gujarati.oneindia

 

 
 
 

P

 

prideofhumanrights

 

policepothi

   
 

R

rakhewaldaily

rajputana

 

youtube

   
 
 

S

 

sachomaarg

samkalinrajkot

 

sunvillasamachar

sardargurjari

saurashtranaad

 

sambhaavnews

sadhana

safari

 

gujaratsamachar

soneri surat

 

saurashtra samachar

samachartoday

 

snnews

suprabhatsaurashtra

saurashtraupdate

 

sajagkutch

splivenews

 

aaspassindia

 

 
 
 

T

 

tapimitra

trishulnews

 
 

V

 

vatsalyanews

westerntimes

vishvagujarat

 

vyaapaarsamachar

   
 

W

vishwakarmavishwa

wahgujarati

 

Z

zeenews

sportsmirror